فیلتر رگلاتور SMC


اب تقطیر شده، الودگی ها و روغن های اضافی موجود در سیستم فرسایش اجزا متحرک و

درزگیرهای قطعات پنوماتیک را به دنبال دارند.به دلیل نشتی این مواد می توانند از سیم خارج

شوند بعنوان مثال در صنایع غذایی،صنایع شیمیایی و دارویی در صورتی که از فیلتر استفاده

نشود می تواند موجب الودگی محصولات شده و آن ها را غیر قابل استفاده کنند.

ویژگی فیلترهاانتخاب درست و مناسب فیلتر پنوماتیک که یکی از برندهای معروف آن فیلتر رگولاتور 1/4 طرح SMC می باشد، نقش مهمی را در تعیین کیفیت و عملکرد کاری سیستم در واحد مراقبت پنوماتیک که توسط هوای فشرده شده تغذیه می شود دارد. یکی از ویژگی های فیلترهای پنوماتیک اندازه منافذ آنها است.ابعاد یک فیلتر نشان دهنده کوچک ترین اندازه ذراتی است که میتواند فیلتر شود.قابل اهمیت است که سطح اب تقطیر شده و جمع اوری شده در فیلتر قبل از ان که به نقطه ماکزیمم برسد باید تخلیه شود.در غیر این صورت اب تقطیر شده دوباره وارد هوا می شود. اگر مقدار زیادی اب تقطیر شده جمع اوری شود بهتر است به جای تخلیه اصلی از تخلیه اتوماتیک استفاده کنیم.اما با این وجود باید علت جمع شدن بیش از حد اب تقطیر شده مشخص شود.

ویژگی مهم فیلترهای پنوماتیکمهم ترین ویژگی فیلترهای پنوماتیک درجه جدا سازی یا راندمان آنها می باشد که نشان دهنده درصد ذراتی است که یک اندازه ویژه می تواند ان را جداسازی کند. راندمان می تواند برای یک اندازه خاص بیان شود.عمل فرایند تجزیه یک فیلتر پنوماتیک بعنوان مثال فیلتر رگلاتور 1/4 طرح SMC حتی بعد از کارکرد طولانی و با الودگی زیاد حفظ می شود. اما در چنین وضعیتی افت فشار به طور نامطلوب افزایش یافته و فیلتر به یک هدردهنده انرژی تبدیل می شود. برای تشخیص به موقع زمان تعویض فیلتر، بازرسی بصری و یا اندازه گیری اختلاف فشار به هنگام عبور هوا از فیلتر باید انجام شود.