جک پنوماتیک فلوید


از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

جک پنوماتیک فلوید

نماینده جک پنوماتیک فلوید

نمایندگی جک پنوماتیک فلوید

فروش جک پنوماتیک فلوید

خریدجک پنوماتیک فلوید

فروشنده جک پنوماتیک فلوید

قیمت جک پنوماتیک فلوید

لطفا جهت اطلاع از ویژگی های محصولات و خدمات این مجموعه

و اطلاع از قیمت های رقابتی آن ها

با شماره تماس های مجموعه و مشاورین ما ارتباط برقرار نمایید

جک پنوماتیکی یا جک بادی وسیله ایست که با فشار باد میتواند نیروی خطی ایجاد کند. جک های پنوماتیکی به شکلهای دو جهته و یک جهته ساخته میشوند.در جک یک جهته فشار باد فقط از یکطرف وارد شده و باعث میشود به پیستون داخل جک فشار وارد شده و شفت جک جابجا شود. برای برگشت به حالت اولیه هنگام قطع شدن نیروی فشاری وارده، از نیروی فنر و یا نیروی دیگر مثل نیروی ثقلی نیروی مقاوم استفاده میگردد.