شیر برقی هیدرولیک فلوید FLIGHT


این وسیله دارای کویل الکتریکی با هسته فرومغناطیس با قابلیت جابه جایی می باشد. در

مجموع و به صورت کل رفتاری مانند سلنوئید یا سیم پیچ دارد.در طرز کار شیر برقی هیدرولیک

پیستون همان هسته این دستگاه می باشد. در شکل ثابت یا بدون تحریک (rest position)،

هسته یا پیستون یک شکاف را پوشش میدهد که با ایجاد جریان الکتریکی به سلنوئید،میدان

مغناطیسی شکل میگیرد و پیستون یا هسته سلنوئید نیرو داده و آن را تکان می دهد که

هسته به حرکت در می آید و به راحتی باز و بسته می گردد.

همانطور که از اسم مشخص می باشد، در صنایع هیدرولیکی کاربرد دارد. سلونوئید ولو که نام لاتین آن Electric Solenoid Valve است، در عین حال که یک دستگاه صنعتی است به وسیله یک نیروی الکتریکی جریان را در یک سیستم کنترل می کند. این شیر جریان سیال و مایع موجود در سیستم هیدرولیک را قطع و وصل می کند. شیر برقی یا سلونوئید هیدرولیک دارای دو مدل از نظر شکل ظاهری است که از لحاظ بویین متفاوت می باشند. برای خرید و اطلاع از سایر مشخصات آن با ما همراه باشید. انواع این شیر به صورت زیر تقسیم می شود :شیر یک کله، در این مدل یک سمت از دستگاه دارای بویین می باشد.

شیر دو کله، از دو بویین در دو سمت دستگاه برخوردار می باشد.