نمایندگی فیلتر رگلاتور SMC


مهم ترین ویژگی فیلترهای پنوماتیک درجه جدا سازی یا راندمان آنها می باشد که نشان

دهنده درصد ذراتی است که یک اندازه ویژه می تواند ان را جداسازی کند. راندمان می تواند

برای یک اندازه خاص بیان شود.عمل فرایند تجزیه یک فیلتر پنوماتیک بعنوان مثال فیلتر

رگلاتور 1/4 طرح SMC حتی بعد از کارکرد طولانی و با الودگی زیاد حفظ می شود. اما در

چنین وضعیتی افت فشار به طور نامطلوب افزایش یافته و فیلتر به یک هدردهنده انرژی

تبدیل می شود. برای تشخیص به موقع زمان تعویض فیلتر، بازرسی بصری و یا اندازه گیری

اختلاف فشار به هنگام عبور هوا از فیلتر باید انجام شود.

وظیفه فیلترها از جمله فیلتر رگولاتور 1/4 طرح SMC ،جداسازی ذرات جامد و قطرات میعان شده از هوا و همچنین تنظیم فشار خروجی از رگولاتور برحسب نیاز می باشد.انتخاب درست و مناسب فیلتر پنوماتیک که یکی از برندهای معروف آن فیلتر رگولاتور 1/4 طرح SMC می باشد، نقش مهمی را در تعیین کیفیت و عملکرد کاری سیستم در واحد مراقبت پنوماتیک که توسط هوای فشرده شده تغذیه می شود دارد. یکی از ویژگی های فیلترهای پنوماتیک اندازه منافذ آنها است.ابعاد یک فیلتر نشان دهنده کوچک ترین اندازه ذراتی است که میتواند فیلتر شود.قابل اهمیت است که سطح اب تقطیر شده و جمع اوری شده در فیلتر قبل از ان که به نقطه ماکزیمم برسد باید تخلیه شود.در غیر این صورت اب تقطیر شده دوباره وارد هوا می شود. اگر مقدار زیادی اب تقطیر شده جمع اوری شود بهتر است به جای تخلیه اصلی از تخلیه اتوماتیک استفاده کنیم.اما با این وجود باید علت جمع شدن بیش از حد اب تقطیر شده مشخص شود.